Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

*Настоящият казус е разказан с изричното съгласие на клиентката ни* Клиентката ни А. не можеше да повярва, че получава обратно сумата от 2980 лв., която й е незаконосъобразно взета през 2017 г. чрез запор от ЧСИ. Тогава госпожа А. дойде в кантората много притеснена, че голяма сума пари е изтеглена от сметката й от ЧСИ чрез запор.  […]

Получаване на издръжка

Получаване на издръжка

Темата е провокирана от бивш съпруг на наша клиентка, който си мислеше, че след като е осъден да плаща издръжка на детето си, може да не я плаща. Само месец след нашата намеса по сметката на клиентката ни постъпи издръжка в размер на сумата от 5000 лв., която се беше натрупала за 2 години. Ако […]

Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Ако сте осъден да платите определена сума пари, но не я платите доброволно, съществува механизъм кредиторът (лицето, спечелило делото) да я събере от Вас принудително. Кредиторът може да се снабди с Изпълнителен лист веднага, след като разбере за влязлото в сила решение. Може обаче дълго време (до 5г. от датата на влизане в сила на решението) никой […]