Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

*Настоящият казус е разказан с изричното съгласие на клиентката ни* Клиентката ни А. не можеше да повярва, че получава обратно сумата от 2980 лв., която й е незаконосъобразно взета през 2017 г. чрез запор от ЧСИ. Тогава госпожа А. дойде в кантората много притеснена, че голяма сума пари е изтеглена от сметката й от ЧСИ чрез запор.  […]