Получаване на издръжка

Темата е провокирана от бивш съпруг на наша клиентка, който си мислеше, че след като е осъден да плаща издръжка на детето си, може да не я плаща. Само месец след нашата намеса по сметката на клиентката ни постъпи издръжка в размер на сумата от 5000 лв., която се беше натрупала за 2 години.

Ако имате въпроси относно получаването на издръжка, е добре да знаете следното:

Когато имате дете, независимо дали сте сключили брак с другия родител, той дължи издръжка на детето. Фактът, че единият родител няма пари, не означава, че няма начин детето да си получи издръжката.

Минималната издръжка на едно дете е 140 лв. на месец, но размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи

Ако единият родител не плаща доброволно издръжка, тя може да се вземе принудително по съдебен ред от родителя, който я дължи.

Подава се искова молба до съда по постоянния адрес на детето. Иска се издаване на обезпечителна заповед, за да може детето да започне да получава издръжката си още преди делото да е приключило. Делата за издръжка се гледат по реда на бързо производство – още в деня на подаване на молбата в съда, същият е длъжен да я разгледа и да се произнесе по искането за издаване на обезпечение. Взима се обезпечителната заповед и чрез частен съдебен изпълнител започва принудително събиране на вземането за издръжка.

Ако след влизане в сила на решението, с която родителят е осъден за заплащане на издръжка, не я плаща, частен съдебен изпълнител налага запор на заплата му. Освен това лицето, което е осъдено да плаща издръжка, но не я плаща, подлежи на наказателна отговорност. В нашата практика сме установили, че след като сезираме прокуратурата, осъденият да плаща издръжка, започва да я плаща стриктно.

Ако осъденият да плаща издръжка не разполага с никакви доходи и имоти, тогава полагащата се на детето издръжка, се заплаща от държавата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *