ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

Какво е давност? Давността е период от време, в който едно задължение се погасява по силата на закона без да се плаща, ако не е потърсено от кредитора. ВАЖНО: Въпреки че задължението се погасява по силата на закона – длъжникът е този, който трябва да заяви, че този период от време е изтекъл, и да […]

Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

*Настоящият казус е разказан с изричното съгласие на клиентката ни* Клиентката ни А. не можеше да повярва, че получава обратно сумата от 2980 лв., която й е незаконосъобразно взета през 2017 г. чрез запор от ЧСИ. Тогава госпожа А. дойде в кантората много притеснена, че голяма сума пари е изтеглена от сметката й от ЧСИ чрез запор.  […]

Получаване на издръжка

Получаване на издръжка

Темата е провокирана от бивш съпруг на наша клиентка, който си мислеше, че след като е осъден да плаща издръжка на детето си, може да не я плаща. Само месец след нашата намеса по сметката на клиентката ни постъпи издръжка в размер на сумата от 5000 лв., която се беше натрупала за 2 години. Ако […]

Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Ако сте осъден да платите определена сума пари, но не я платите доброволно, съществува механизъм кредиторът (лицето, спечелило делото) да я събере от Вас принудително. Кредиторът може да се снабди с Изпълнителен лист веднага, след като разбере за влязлото в сила решение. Може обаче дълго време (до 5г. от датата на влизане в сила на решението) никой […]

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот: проблеми и решения

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот: проблеми и решения

Хубаво е когато, притежаваните недвижими имоти носят доход на собствениците им и им служат пълноценно, а не са само излишен разход и източник на проблеми. Не рядко обаче даден имот става причина за дългогодишни спорове, които понякога дори преминават от поколение на поколение. Това се случва най-често при наличие на съсобствност върху  недвидижим имот. Съсобственост […]

Какво представлява запазената част от наследството?

Какво представлява запазената част от наследството?

Взаимоотношенията на един човек по време на жизнения му път са разнообразни и непредвидими, не рядко след смъртта му възникват правни въпроси и спорове.  Нека си представим една хипотеза – приживе бащата на двама сина се намира в добри отношения само с единия, на когото дарява единствения си апартамент. Възниква въпросът има ли правно основание […]

Административните наказания и борбата срещу тях

Административните наказания и борбата срещу тях

Навярно всеки човек поне веднъж в живота е получавал административна санкция, която счита за неправилна. Независимо дали от КАТ, НАП, общинска полиция или друга институция. Хората в България обаче не винаги познават добре правата си. Затова в повечето случаи просто махат с ръка и търпят наказанието. А всъщност с навременната и компетентна юридическа помощ санкцията […]

Какво да предприемете, ако Ваш роднина почине, а Вие се оказвате негов наследник?

Какво да предприемете, ако Ваш роднина почине, а Вие се оказвате негов наследник?

Често се случва така, че дори и с близки роднини общуваме относително рядко. За съжаление идва и ден, когато разбираме, че някой роднина е починал. Когато някой близък почине, а Вие се окажете негов наследник, е добре да разберете какво е било финансовото и имущественото състояние на този роднина. Наследникът по закон  се ползва от […]