Осъден сте за парично вземане – какво да предприемете?

Ако сте осъден да платите определена сума пари, но не я платите доброволно, съществува механизъм кредиторът (лицето, спечелило делото) да я събере от Вас принудително.

Кредиторът може да се снабди с Изпълнителен лист веднага, след като разбере за влязлото в сила решение. Може обаче дълго време (до 5г. от датата на влизане в сила на решението) никой да не Ви потърси, това не означава, че не дължите нищо, а че се натрупват лихви върху дълга Ви. Независимо колко време е минало, кредиторът има право да подаде молба до съда за издаване на изпълнителен лист, а съдът е длъжен да издаде Изпълнителен лист, щом има влязло в сила решение.

Кредиторът представя изпълнителния лист на частен съдебен изпълнител и той образува изпълнително дело срещу Вас. От момента на образуване на изпълнителното дело обаче дългът Ви нараства, защото към него се прибавят такси и разноски за ЧСИ, както и възнаграждение за юрисконсулт или адвокат на кредитора Ви. Тези разноски са допълнителни към разноските, които сте осъден да заплатите със съдебното решение. Освен това с всеки следващ ден върху дълга Ви се натрупва лихва.

Какво да предприемете, за да намалите разходите си?

Ако сте осъден и имате възможност да платите, сумата по съдебното решение, е добре да извършите плащането максимално скоро, след като получите влязлото в сила решение.

В случай че решите да платите доброволно, е много важно как ще извършите плащането. За да нямате по-нататъшни проблеми, трябва да:

1) сметнете всички суми, които сте осъден да заплатите. В това число влизат и разноските за насрещната страна, лихвата до деня на окончателното плащане на вземането;

2) да платите по банков път, като посочите номера на делото, съдебния състав и годината;

3) да запазите платежното за срок от 5 г.;

4) да уведомите кредитора писмено, че сте платили задължението си по съдебното решение, като му изплатите копие от платежното;

5) ако няма издаден изпълнителен лист срещу Вас, да уведомите и съда, постановил решението, че сте си платили;

Ако не сте погасили дълга си и ЧСИ е предприел действия срещу Вас, е добре да проверите дали действията са му законосъобразни. Свържете се с нас и ние ще проверим вместо Вас дали можете да обжалвате действията на ЧСИ, да освободите сметките си и да вдигнете възбраните върху имотите си.

Кога ЧСИ няма право да Ви налага запор?

  • Ако сте погасили дълга си.
  • Ако сте сключили споразумение с кредитора да платите разсрочено.
  • Ако две години ЧСИ не е предприемал изпълнителни действия срещу Вас.
  • Ако задължението Ви по дадено съдебно решение е от преди повече от 5 г. и никой не Ви е търсил до този момент.
  • В други специфични случай, които подлежат на конкретна проверка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *