Възстановяване на пари, взети чрез запор от ЧСИ

*Настоящият казус е разказан с изричното съгласие на клиентката ни*

Клиентката ни А. не можеше да повярва, че получава обратно сумата от 2980 лв., която й е незаконосъобразно взета през 2017 г. чрез запор от ЧСИ. Тогава госпожа А. дойде в кантората много притеснена, че голяма сума пари е изтеглена от сметката й от ЧСИ чрез запор. 

 

Казусът е следният: преди време дружество за доставка на топлинна енергия осъдило г-жа А. за неплатени сметки. Но г-жа А. не разбрала, че е осъдена. Един ден отишла в банката да изтегли спестяванията си, за да помогне на близки, но разбрала, че има запор на сметката и че спестяванията вече са изтеглени от ЧСИ. Тя нае адвокат Дилов да проучи случая и да провери дали е възможно да си възстанови парите. Оказа се, че сумата й е незаконосъобразно удържана. Адвокат Дилов заведе дело, а съдът постанови Решение, с което осъди дружеството за доставка на топлинна енергия да възстанови на госпожа А. сумата от 2980 лв. и да заплати разноските по делото. Решението влезе в сила през 2019 г., оказа се, че г-жа А. няма възможност да дойде до кантората поради здравословни проблеми, нито да изпрати представител да получи възстановената й сума. Затова адвокатският сътрудник се нае лично да занесе възстановената по делото сума до дома на г-жа A.  

Как става така, че г-жа А. не е разбрала, че е осъдена? Защото това се случва относително често?

  • Осъден без да разбере:

Дружествата за комунални услуги и други кредитори образуват дела за неплатени сметки по реда на заповедното производство. То представлява бързо производство за събиране на вземания (законно е уредено в Гражданския процесуален кодекс). Проблемът е, че уведомяването за производството до скоро приключваше със залепване на уведомление на врата на постоянния адрес на „длъжника“. Книжата се считат за редовно връчени, а реално човекът не намира уведомлението и не разбира, че срещу него се води дело, не подава възражение и бива осъден относително бързо. За вземането на кредитора се издава изпълнителен лист.

  • Изпълнително дело при ЧСИ и запор на сметките:

Дружеството кредитор, снабдено с изпълнителен лист, образува изпълнително дело пред ЧСИ. Той на свой ред налага запор на сметките на осъдения и едва когато човек се опита да изтегли пари от сметката си или да плати при търговец с карта, разбира, че е осъден. 

В този изключително неприятен момент е най-добре да не се изпада в паника и разправии с банката и ЧСИ, а да се наеме адвокат с опит в подобни казуси, който бързо да предприеме ефективни действия за защита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *