Адвокат Иво Дилов

Адвокат Дилов е юрист с 28-годишен опит в правната сфера и основател на Адвокатска кантора „Дилови и партньори“

Най-често печели дела в следните области:

  • наказателни дела – предлага ефективна защита в досъдебното и съдебното производство;  познава всички специфики на тази правна сфера предвид 18-годишния си опит като следовател.
  • административнонаказателни дела – обжалване на глоби и имуществени санкции – изключителният му успех по тези дела се дължи на безупречното му процесулано представяне и на опита му като юрисконсулт в държавна институция.
  • дела срещу доставчиците на комунални услуги – за последните 5 години има повече от 250 спечелени дела срещу Топлофикация и Софийска вода.
  • защита пред частни съдебно изпълнители – адвокат Дилов ще се яви вместо вас пред съдебния изпълнител и ще направи всичко възможно, за да Ви освободи от дълговете. За последните три години адвокат Дилов е спестил стотици левове на своите клиенти.