адвокат Моника Дилова – Димитрова

Адвокат Моника Дилова има 5 години юридически стаж и опит в следните сфери на дейност:

 • семейно и наследствено право;
 • дела за защита от домашно насилие;
 • дела за издръжка;
 • недвижими имоти – сделки и дела, свързани с тях;
 • представителсто пред частни съдебни изпълнители;
 • дела за връщане на незаконосъобразно събрани от суми;
 • дела срещу доставчиците на комунални услиги;
 • дела за обезщетения от непозволено увреждане;
 • съдействие при получаване на застрахователни обезщетения;
 • обжалване на глоби и имуществени санкции;
 • регистрация на фирми и търговски марки;