fbpx
ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

Какво е давност? Давността е период от време, в който едно задължение се погасява по силата на закона без да се плаща, ако не е потърсено от кредитора. ВАЖНО: Въпреки че задължението се погасява по силата на закона – длъжникът е този, който трябва да заяви, че този период от време е изтекъл, и да […]