ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ

Какво е давност?

Давността е период от време, в който едно задължение се погасява по силата на закона без да се плаща, ако не е потърсено от кредитора.

ВАЖНО: Въпреки че задължението се погасява по силата на закона – длъжникът е този, който трябва да заяви, че този период от време е изтекъл, и да предприеме съответните правни действия, за да бъде окончателно отписано задължението му.

Колко дълъг е този период от време, в който задълженията ми ще се погасят по давност?

Погасителната давността бива 3 г., 5 г. и 10 г. – според вида на задълженията.

Колко време е давността на задължението ми?

3 г. – давност на задължение по фактура към Топлофикация или друго дружество доставчик на комунални услуги, за което не са ме съдили.

3 г. – давност на задължение, установено със заповед за изпълнение.

Дори и да са ме дали на частен съдебен изпълнител, ако той не предприеме изпълнителни действия и не събере задължението ми в срок от 3 г., задължението ми се погасява по давност. Ако се опитва да събере от мен задължението след изтичане на този срок, имам право да възразя и да оспорвам задължението.

5 г. – давност на задължение, установено със съдебно решение.

Преди повече от 5 г. ме осъдиха да платя определена сума пари, но никой не ме е търсил, сега изведнъж разбирам, че частен съден изпълнител ми е наложил запор. Това е абсурдно, ще обжалвам, защото знам, че имам право!

10 г. – НОВА ДАВНОСТ в сила от 02.06.2021 г. – давност за задължения на физически лица.

Каква е тази нова давност?

Ако в следващите 10 г. нямам никакво секвестируемо имущество, независимо, че съм осъден и частен съдебен изпълнител усилено се опитва да събере от мен сумата, за която съм осъден, задължението ми ще се погаси по давност през 2031 г.

Какво значи секвестируемо имущество?

Това е имуществото, което подлежи на принудително изпълнение т.е. може да ми бъде взето от съдебния изпълнител. Ако имам само едно жилище, получавам минимална заплата и нямам друго имущество, означава, че нямам секвестируемо имущество и съдения изпълнител не може да ми вземе нищо.

2031 г. е много далече, не може ли по-рано да се погаси задължението ми?

Може, но трябва да се направи проучване на делото, кога и как са ме осъдили, с какви действия се е опитвал съдебния изпълнител да събере сумата, за която съм осъден, и колко време е минало.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

captcha